Tết này con về

Tết này con về

(PNTĐ) -Tết đến xuân về đem đến nhiều thi hứng để các nghệ sĩ có tác phẩm mới. Trong số đó, tôi rất ấn tượng với bài "Tết này con về" của Ninh Đức Hậu.