Nông nghiệp luôn là 'trụ đỡ bảo hiểm' về mặt xã hội

Nông nghiệp luôn là 'trụ đỡ bảo hiểm' về mặt xã hội

(PNTĐ) - Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế khi sản xuất của một số lĩnh vực rơi vào suy giảm, ngưng trệ, khi lao động dôi dư, tình trạng thất nghiệp xảy ra, nông nghiệp luôn luôn là "trụ đỡ bảo hiểm" về mặt xã hội. Nửa cuối năm 2022, vai trò trụ đỡ nền kinh tế của nông nghiệp càng thấy rõ.