Nỗi lo di sản biến tướng

Nỗi lo di sản biến tướng

(PNTĐ) -Theo Cục Di sản Văn hóa, bên cạnh những kết quả tích cực, những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nỗi lo biến tướng di sản là một thách thức không nhỏ…