Tăng cường vai trò của phụ nữ trong các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tăng cường vai trò của phụ nữ trong các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

(PNTĐ) - Sáng ngày 13/9/2022, Hội LHPN quận Nam Từ Liêm đã có chương trình làm việc với Tổ chức Bảo tồn Đại Dương (OC) và Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) về dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa thông qua phân loại thu gom và tái chế bền vững” được triển khai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.