Quỹ khuyến nông Hà Nội: “Bệ phóng” cho nông dân phát triển nông nghiệp, dịch vụ nông thôn

Quỹ khuyến nông Hà Nội: “Bệ phóng” cho nông dân phát triển nông nghiệp, dịch vụ nông thôn

(PNTĐ) - Hoạt động không vì lợi nhuận, 20 năm nay, Quỹ Khuyến nông Hà Nội đã giải ngân hơn 4.000 lượt hộ vay vốn, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu vốn sản xuất của các chủ trang trại, hộ sản xuất, giải quyết việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động nông thôn, người nông dân đã có “của ăn của để” từ đây.
Hội LHPN quận Tây Hồ: 81 tổ vay vốn hoạt động hiệu quả trong quý I/2022

Hội LHPN quận Tây Hồ: 81 tổ vay vốn hoạt động hiệu quả trong quý I/2022

Ngay từ đầu quý I/2022, các cấp Hội LHPN quận Tây Hồ quan tâm triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn quận; qua đó triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”.