Nguồn lực người Việt ở trong và ngoài nước là sức mạnh để vươn xa

Nguồn lực người Việt ở trong và ngoài nước là sức mạnh để vươn xa

(PNTĐ) - Dù trong quá khứ hay hiện tại, tương lai, tình yêu đất nước luôn là chất keo kết dính quy tụ đồng bào ta ở khắp năm châu, là nền tảng kiến tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và là động lực đưa đất nước ta vươn lên, hiện thực hóa lý tưởng, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.