Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chăn nuôi bò sữa

Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chăn nuôi bò sữa

(PNTĐ) - Ngày 20/9, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức tổng kết hoạt động dự án bò sữa giai đoạn 2019-2022 tại hội trường lớn UBND xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Dự án đã hỗ trợ hội viên, phụ nữ làm nông nghiệp phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 3 xã Tản Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài.