Nhà có hai “ông tướng”

Nhà có hai “ông tướng”

(PNTĐ) -Từ khi cu Ben ra đời, ông nội bảo thế là nhà mình có hai ông tướng. Người thứ nhất là “tướng ông”. Ông tướng thứ hai là “tướng cháu”, nhỏ mà có võ.