Để Nghị quyết Đại hội XIII  thực sự “thấm” vào từng cán bộ, hội viên phụ nữ

Để Nghị quyết Đại hội XIII thực sự “thấm” vào từng cán bộ, hội viên phụ nữ

(PNTĐ) - Sau 3 ngày học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong tháng 4 vừa qua, các cấp Hội PN cả nước đã cơ bản nắm vững những nội dung cốt lõi nhất, nhiệm vụ và điểm mới để triển khai hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2027.