Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) -Ngày 12/4/2023, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - người cộng sản kiên trung, mẫu mực

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - người cộng sản kiên trung, mẫu mực

(PNTĐ) -Đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã dành trọn đời mình cống hiến cho cách mạng, cho nhân dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân với trí tuệ và tình cảm của một trí thức yêu nước, một nhà chính trị lớn-nhà văn hóa lớn-kiến trúc sư có tâm và có tầm. Đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.
Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

(PNTĐ) -“Lớp trẻ hôm nay hãy cố gắng nuôi dưỡng tinh thần trong sáng đó, đừng nghĩ nhiều quá về lợi ích, vị trí. Trẻ mà nghĩ nhiều về lợi ích, vị trí quá thì sự trong sáng lành mạnh không còn. Đây là chia sẻ rất riêng của tôi – một người từng có 28 năm trong Đoàn Thanh niên, trong đó 10 năm làm việc ở T.Ư Đoàn. Tôi rất mong các bạn thanh niên giữ gìn sự trong sáng lành mạnh đó”.