Đổi mới sáng tạo "mở "và những thách thức cho doanh nghiệp Việt

Đổi mới sáng tạo "mở "và những thách thức cho doanh nghiệp Việt

(PNTĐ) -Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là thuật ngữ và cũng là xu hướng phổ biến trong hơn thập niên vừa qua. Nhưng trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, khi mọi nền tảng mở ra thì đổi mới sáng tạo “mở” lại trở thành tư duy mới trong chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia.
Đổi mới sáng tạo mở - chìa khóa “đột phá” của doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo mở - chìa khóa “đột phá” của doanh nghiệp

(PNTĐ) - Báo cáo "Toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2021" cho thấy, đổi mới sáng tạo mở (ĐMSTM) chính là chìa khóa đột phá tăng trưởng của doanh nghiệp khi có thể gia tăng tốc độ đổi mới sáng tạo lên từ 3 đến 5 lần trong khi tiết kiệm được đến 30% chi phí đầu tư. Một số doanh nghiệp tiêu biểu nước ta cũng đã tích cực ứng dụng sâu sắc ĐMST mở như một văn hóa nội bộ.
Hệ sinh thái khởi nghiệp cần thiết cho sự phát triển quốc gia đến năm 2045

Hệ sinh thái khởi nghiệp cần thiết cho sự phát triển quốc gia đến năm 2045

(PNTĐ) -Năm 2016, khi Chính phủ quyết định đây là năm Quốc gia khởi nghiệp, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) được phê duyệt. Bức tranh hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ đó dần hoàn thiện và hiện lên với những mảng sáng đầy hy vọng.