Bao giờ giá vàng trong nước mới hết “đi ngược” và chênh lệch với thế giới?

Bao giờ giá vàng trong nước mới hết “đi ngược” và chênh lệch với thế giới?

(PNTĐ) - Trước sự chênh lệch quá cao của giá vàng tại Việt Nam với giá vàng trên thị trường thế giới, các đại biểu Quốc hội đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phân tích, đánh giá kỹ lưỡngvà có các biện pháp quản lý, điều chính giá vàng trong nước phù hợp với thị trường vàng thế giới.