Đừng nhầm lẫn “quỹ đen” và “quỹ tiêu dùng riêng“

Đừng nhầm lẫn “quỹ đen” và “quỹ tiêu dùng riêng“

Vợ chồng nên có "quỹ tiêu dùng riêng". Và, chúng ta không nên nhầm lẫn "quỹ tiêu dùng riêng" với "quỹ đen". Bởi bản chất của hai khoản tiền này hoàn toàn khác nhau, quyết định sự ứng xử văn minh, hay không văn minh của vợ chồng về vấn đề tiền bạc trong hôn nhân.