10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2022

10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2022

(PNTĐ) - Tổng cục Hải quan vừa công bố 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2022. Ngành Hải quan đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, với những dấu ấn trong 10 sự kiện nổi bật.