Ngày 18/3, diễn ra Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số"

Ngày 18/3, diễn ra Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số"

(PNTĐ) - Nằm trong khuôn khổ Hội Báo Toàn quốc với chủ đề năm 2023 là: “Đoàn kết -  Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”. Liên chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Talkshow “Người làm báo trong kỷ nguyên số”, đây là hoạt động thiết thực của những người làm báo, nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ nghiệp vụ về làm báo trong thời kỳ công nghệ, chuyển đổi số.