KHÔNG PHẢI CÀNH CÂY CONG NÀO CŨNG... ĐÁNG SỢ

KHÔNG PHẢI CÀNH CÂY CONG NÀO CŨNG... ĐÁNG SỢ

(PNTĐ) -Người xưa nói “Con chim trúng đạn sợ làn cây cong”, bởi sau khi bị chết hụt, con chim nâng cao tinh thần cảnh giác, nó né tránh, sợ hãi cả cái cành cây cong cong, giống hình cái cánh cung đã bắn nó hôm nào.