Canh hến nấu với thì là

Canh hến nấu với thì là

(PNTĐ) -Mẹ tôi vẫn thường bảo “Ăn cơm có canh như tu hành có bạn”. Ấy là mẹ muốn nhắc nhở anh em tôi rằng, dẫu đông hay hè, dù thịnh soạn hay đạm bạc thì mỗi bữa cơm cũng cần có một bát canh.