Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch

(PNTĐ) - Theo quy định, các nội dung quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia song hiện nay các quy hoạch này đang thực hiện song song nên việc đánh giá liên kết vùng, xác định tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng gặp nhiều khó khăn.