Thành công của thành phố đạt được có vai trò, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí

Thành công của thành phố đạt được có vai trò, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí

(PNTĐ) -Khẳng định trong năm qua, thành công của thành phố đạt được có vai trò, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị trong năm mới, báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố để kịp thời thông tin, định hướng, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong dư luận, nhân dân. Đây là cơ sở hàng đầu để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, thực sự là thành phố năng động, đổi mới, phát triển...
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

(PNTĐ) -Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với kiểm soát quyền lực và phát huy dân chủ ở cơ sở nhưng bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đặc biệt, phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ.
Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thủ đô Phnom Penh

Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thủ đô Phnom Penh

(PNTĐ) -Ngày 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia, do Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu, nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.