Duy trì loa phường: Đưa thông tin thiết yếu, hiệu quả đến người dân

Duy trì loa phường: Đưa thông tin thiết yếu, hiệu quả đến người dân

Trước dư luận quan tâm về "số phận" loa phường, sáng 27/7, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố bám sát chủ trương nhất quán từ Chính phủ là giúp người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.