6 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

6 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(PNTĐ) - Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 06 luật gồm:
“Lấy chất lượng Kỳ họp làm chính và phấn đấu tiết giảm tối đa thời gian”

“Lấy chất lượng Kỳ họp làm chính và phấn đấu tiết giảm tối đa thời gian”

(PNTĐ) -Sáng ngày 20/10, phát biểu khai  mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước