Thực hiện hiệu quả nhiều công trình phần việc ý nghĩa vì phụ nữ và trẻ em

Thực hiện hiệu quả nhiều công trình phần việc ý nghĩa vì phụ nữ và trẻ em

(PNTĐ) - Sau một năm nhìn lại, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động. Với phương châm “Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở”, các cấp Hội đã cụ thể hóa các nội dung, chương trình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, qua đó không chỉ thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia vào tổ chức Hội, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ mà còn góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.