Nhà nghiên cứu Canada phát hiện lỗ thủng lớn ở tầng Ozone

Nhà nghiên cứu Canada phát hiện lỗ thủng lớn ở tầng Ozone

(PNTĐ) - Từ những năm 1980, một lỗ thủng tầng ozone đã tồn tại trên các vùng nhiệt đới, có kích thước lớn gấp 7 lần hiện tượng tương tự ở Nam Cực, nhà nghiên cứu Canada cho biết. Bài báo của ông đã được xuất bản trên tạp chí AIP Advances.