Loa phường: Tranh cãi, lãng quên bỗng “đáng yêu” trong mùa Covid

Loa phường: Tranh cãi, lãng quên bỗng "đáng yêu" trong mùa Covid

Với người dân Thủ đô thì chiếc loa công cộng hay còn gọi là loa phường nó là một biểu tượng của một thời Hà Nội, nhất là trong thời kì chiến tranh, nhưng hiện nay những chiếc loa cũ kỹ không còn được coi trọng vì mọi người có thể tiếp cận thông tin bằng nhiều phương tiện truyền thông hiện đại khác.