Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu

Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu

(PNTĐ) - Chiều 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội

Bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội

(PNTĐ) - Các tỉnh, thành phố quan tâm bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội, khu dân cư, hạ tầng bảo vệ môi trường, thiết chế văn hóa, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh; giữa dân số với phát triển, kết hợp quy hoạch với chính sách phát triển địa bàn khó khăn.
Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch

(PNTĐ) - Theo quy định, các nội dung quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia song hiện nay các quy hoạch này đang thực hiện song song nên việc đánh giá liên kết vùng, xác định tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng gặp nhiều khó khăn.