Minh chứng rõ nét cho sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện

Minh chứng rõ nét cho sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện

(PNTĐ) - Ngày 15/9/2022, tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức vòng Chung khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thi được tổ chức từ ngày 1/8/2022 tới nay đã thu hút sự tham gia của gần 1 triệu người tham gia trên các nền tảng trực tuyến, chứng tỏ sức hút của Nghị quyết 15 đối với các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân

Tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân

(PNTĐ) - Sáng 11/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố” và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

(PNTĐ) - Ngày 26/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.