Tạo bước đột phá phát triển Thủ đô

Kỳ 1: Tầm nhìn chiến lược để Thủ đô phát triển ngang tầm khu vực và thế giới

Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết 15 được ví như một đòn bẩy tạo bước đột phá cho Thủ đô Hà Nội có những bước tiến nhanh, mạnh, vững chắc để trở thành đầu tàu của cả nước.
Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu về phát triển Thủ đô

Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu về phát triển Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội". Lễ phát động được tổ chức trực tuyến với  122 điểm cầu, gần 6 nghìn đại biểu tham dự.