Năm 2023 áp dụng nhiều chính sách thuế mới

Năm 2023 áp dụng nhiều chính sách thuế mới

(PNTĐ) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2023 không áp dụng quy định giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022.