Nhà tạm cư xuống cấp, lãng phí nguồn lực hạ tầng

Nhà tạm cư xuống cấp, lãng phí nguồn lực hạ tầng

(PNTĐ) - Quỹ căn hộ từ những khu nhà tạm cư của thành phố được dành bố trí cho các hộ gia đình phải di dời khẩn cấp ra khỏi các khu tập thể nguy hiểm cấp độ D. Tuy nhiên, hiện nay, việc di dời chưa thể thực hiện được do nhà tạm cư xuống cấp trong khi việc sửa chữa, cải tạo còn vướng mắc về cơ chế.