Mẹ vợ “chắc lép”

Mẹ vợ “chắc lép”

(PNTĐ) - Từ ngày lấy Mai, Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến việc tơ hào của nả nhà vợ. Việc mẹ vợ tự nguyện giúp đỡ vợ chồng anh lúc khó khăn, anh luôn ghi nhớ. Nhưng, mẹ vợ anh vẫn chắc lép, sợ anh không biết điều.