Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở :Phát huy vai trò người đứng đầu

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở :Phát huy vai trò người đứng đầu

(PNTĐ) -Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có sự phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực. Các huyện, quận, thị xã ở TP Hà Nội cũng đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở chính quyền các cấp.
MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(PNTĐ) -Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và sự bất ổn của tình hình thế giới và khu vực, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

(PNTĐ) -Sáng 15/12, Thành ủy Hà Nội và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản  tổ chức Hội thảo  “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.