Quy hoạch Hà Nội - tự hào chặng đường lịch sử

Quy hoạch Hà Nội - tự hào chặng đường lịch sử

(PNTĐ) -Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng là dịp để nhắc nhớ lại hành trình gắn với những mốc son lịch sử của quy hoạch Thủ đô Hà Nội. 7 lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch đã đưa thành phố Hà Nội chuyển mình, đổi mới, hướng tới phát triển đồng bộ, bền vững.