Đề nghị có chính sách trợ giá sách giáo khoa

Đề nghị có chính sách trợ giá sách giáo khoa

(PNTĐ) - Trước vấn đề đang được dư luận quan tâm là giá sách giáo khoa mới cao hơn 2-3 lần, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã và đang kiến nghị bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được nhà nước định giá và có chính sách trợ giá.
Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu

Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu

(PNTĐ) - Chiều 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội

Bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội

(PNTĐ) - Các tỉnh, thành phố quan tâm bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội, khu dân cư, hạ tầng bảo vệ môi trường, thiết chế văn hóa, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh; giữa dân số với phát triển, kết hợp quy hoạch với chính sách phát triển địa bàn khó khăn.
Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về quy hoạch

(PNTĐ) - Theo quy định, các nội dung quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia song hiện nay các quy hoạch này đang thực hiện song song nên việc đánh giá liên kết vùng, xác định tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng gặp nhiều khó khăn.
Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao

Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao

(PNTĐ) - Hôm nay (24/5), ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42.