Tôi và ông “cùng nhau vào đời”

Tôi và ông “cùng nhau vào đời”

(PNTĐ) - Đó là câu mà ông tôi vẫn thường nói vui mỗi khi cùng tôi đi đâu đó. Còn tôi thì chỉ muốn sẽ có thật nhiều thời gian, để được thường xuyên đưa ông đi như thế.