Tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025

Tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025

(PNTĐ) -Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, năng động, trách nhiệm”, Đại hội Chi bộ Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022 – 2025.