Tránh tình trạng “đường ai nấy đi”

Tránh tình trạng “đường ai nấy đi”

(PNTĐ) -Để có thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trường đại học và doanh nghiệp rất cần có sự hợp tác trong đào tạo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đã chỉ ra hiện nay, trường đại học và doanh nghiệp vẫn đang “đường ai nấy đi”. Trường cứ đào tạo, còn doanh nghiệp cho rằng đằng nào cũng có đầu ra để tuyển dụng nên không cần hợp tác với trường.