Hà Nội không còn quận, huyện, thị xã là "vùng xanh"

Hà Nội không còn quận, huyện, thị xã là "vùng xanh"

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của thành phố Hà Nội, đến ngày 11/1, trong tổng số 30 quận, huyện, thị xã, có 23 đơn vị cấp độ dịch ở mức 2 (tương ứng vùng vàng), 7 đơn vị cấp độ dịch ở mức 3 (tương ứng vùng cam).