Mẹ ơi, con mệt rồi...

Mẹ ơi, con mệt rồi...

(PNTĐ) - Hai năm trước, đến sát ngày thi đại học My bị khủng hoảng. Ngày nào 2-3 giờ sáng vẫn còn ôm đống đề ngồi giải cho xong vì mẹ bảo “có công mài sắt có ngày nên kim”.