Công tác chăm lo các gia đình chính sách là nhiệm vụ cao quý, tình cảm và ân nghĩa sâu sắc

Công tác chăm lo các gia đình chính sách là nhiệm vụ cao quý, tình cảm và ân nghĩa sâu sắc

(PNTĐ) -Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn với trên 800.000 người (chiếm gần 10% số lượng toàn quốc). Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn xác định công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ cao quý, là tình cảm và ân nghĩa sâu sắc.