Kỳ 1: “Thước đo” năng lực lãnh đạo, điều hành của  cấp ủy và chính quyền

Kỳ 1: “Thước đo” năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền

(PNTĐ) -Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô với Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022, hơn bốn tháng nay, có một Hà Nội đang sục sôi, quyết liệt từ lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, đến các quận huyện, xã, phường nhằm tập trung cao độ, “thần tốc” triển khai các công việc để con đường sớm “về đích”.
Hà Nội chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án

Hà Nội chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án

(PNTĐ) -Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội, trình bày báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP nhận định, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công chậm, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp (cả với kế hoạch vốn năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài), nhiều đơn vị, lĩnh vực chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp dưới 10%. Công tác triển khai thủ tục đầu tư các dự án rất chậm.