Xứng đáng là đại diện của phụ nữ Hà Nội trí tuệ, thanh lịch

Xứng đáng là đại diện của phụ nữ Hà Nội trí tuệ, thanh lịch

(PNTĐ) -Đội ngũ cán bộ nữ cần tự tin hơn, chủ động và tích cực hơn, không ngừng hoàn thiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực khẳng định mình trên các vị trí công tác khác nhau để tiếp tục làm thay đổi nhận thức về năng lực, vị thế, vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với xã hội.