Kỳ 1: Những Bí thư Chi bộ được giáo dân tin yêu

Kỳ 1: Những Bí thư Chi bộ được giáo dân tin yêu

(PNTĐ) - Đồng bào Công giáo thành phố Hà Nội hiện đang sinh sống và làm việc ở 326/579 xã, phường, thị trấn, trong đó có 42 thôn Công giáo toàn tòng thuộc 10 huyện; 1.010 chức việc ở các Xứ, Họ và 206.046 nhân danh chiếm gần 3% dân số toàn Thành phố (tăng 13.088 nhân danh so với năm 2017).