Cần chương trình xây nhà ở, cơ cấu lại sản xuất và thu hút người lao động

Cần chương trình xây nhà ở, cơ cấu lại sản xuất và thu hút người lao động

Trao đổi thêm về vấn đề lao động tại phiên chất vấn sáng 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định: Qua đợt dịch này có rất nhiều vấn đề bộc lộ ra, trong đó có những vấn đề đã tồn tại và được nhắc từ trước, ví dụ như vấn đề nhà ở của công nhân, các công trình phúc lợi.