Bộ Y tế đề xuất F0 có thể làm việc trực tuyến trong thời gian cách ly

Bộ Y tế đề xuất F0 có thể làm việc trực tuyến trong thời gian cách ly

Mới đây, Bộ Y tế có đề xuất, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về trường hợp F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến...