Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Có những ngày tôi ký mỏi tay vì khen thưởng nhiều quá"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Có những ngày tôi ký mỏi tay vì khen thưởng nhiều quá"

Sáng 23/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nêu rõ, khen thưởng trong kháng chiến là truyền thống quý báu nên cần phải tiếp tục. Nhưng chúng ta cần có hình thức làm cho phù hợp, phải thi đua thực tế hơn, chấm dứt hình thức.