Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội): Kỳ vọng Luật Thống kê (sửa đổi) luật hóa việc kê khai, cung cấp thông tin bằng công nghệ số

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội): Kỳ vọng Luật Thống kê (sửa đổi) luật hóa việc kê khai, cung cấp thông tin bằng công nghệ số

Thảo luận tại phiên họp chiều 25/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đại biểu Hoàng Văn Cường mong rằng, chúng ta thay đổi Luật thống kê thì phải sửa đổi cả phương thức thu thập các thông tin thống kê, sử dụng công nghệ số hóa để từ đó hình thành lên các kho dữ liệu thống kê chứ không chỉ dừng lại ở sửa đổi chỉ tiêu thống kê.