Phát triển khuyến nông đô thị kiến tạo không gian xanh cho Thủ đô

Phát triển khuyến nông đô thị kiến tạo không gian xanh cho Thủ đô

(PNTĐ) - Trong khi quy luật đô thị hóa đang ngày một phát triển, thì nông nghiệp đô thị cũng giữ vai trò quan trọng, vừa cung cấp thực phẩm tại chỗ vừa kiến tạo cảnh quan, không gian môi trường sinh thái cho đô thị. Các chương trình khuyến nông đô thị cùng với lối sống xanh của nhiều người dân Hà Nội đang thúc đẩy kiến tạo không gian xanh, môi trường sạch, trong lành cho Thủ đô.