Hiến tiểu cầu và hành trình tiếp thêm sự sống cho người bệnh

Hiến tiểu cầu và hành trình tiếp thêm sự sống cho người bệnh

Những năm qua, cùng với sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng như các một số Trung tâm Máu lớn đã triển khai thành công việc tiếp nhận tiểu cầu từ một người cho với sự chia sẻ, hỗ trợ của hàng vạn người hiến tiểu cầu.