Phụ nữ Hà Đông lập nhiều thành tích  báo công dâng Bác

Phụ nữ Hà Đông lập nhiều thành tích báo công dâng Bác

(PNTĐ) -Với 22 cơ sở trực thuộc, 250 chi hội và trên 40.000 hội viên, những năm qua, Hội LHPN quận Hà Đông đã không ngừng nỗ lực, tích cực học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.
CLB “phụ nữ tự lực” quận Hà Đông: Mái nhà chung ấp áp của phụ nữ khuyết tật

CLB “phụ nữ tự lực” quận Hà Đông: Mái nhà chung ấp áp của phụ nữ khuyết tật

Được sự giúp đỡ của Hội LHPN quận Hà Đông, CLB “Phụ nữ tự lực” quận đã ra đời năm 2013 và trở thành mái nhà chung ấm áp của 24 thành viên - là những chị em phụ nữ khuyết tật trên địa bàn quận. Dù kinh phí hạn hẹp, sức khỏe hạn chế nhưng CLB vẫn hoạt động hiệu quả và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.