Sống năng động, lành mạnh cùng Marathon

Sống năng động, lành mạnh cùng Marathon

Nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng và phát hiện những tài năng điền kinh cho thể thao Việt Nam trong tương lai, mới đây báo Tiền Phong đã tổ chức giải Vô dịch quốc gia Marathon và cự ly dài lần thứ 63.